We are Original-Minis, and make dollhouse miniatures.

Let us create your mini-dream as a little fairy-tale!

Wij zijn Original-Minis, we maken poppenhuis miniaturen.

Laat ons je mini-droom realiseren als een klein sprookje!


For someone you

 • like
 • love
 • appreciate
 • want to thank ...
 • want to congratulate ...
 • want to honor ...
 • want to give a lasting memory
 • etc ...

Voor iemand die je

 • graag hebt
 • lief hebt
 • apprecieert
 • wil bedanken ...
 • wil feliciteren ...
 • wil eren ...
 • een blijvende herinnering wil geven
 • enz ...

About hobbies, passions, jobs, business, profession, ...
Each plexke is unique, handmade, especially made for you ...
We don't make 2 identicles!

Over hun hobby's, passies, jobs, bedrijf, beroep, ...
Elk plexke is uniek, handwerk, speciaal voor jou vervaardigd ...
Wij maken geen 2 identieke!


Business man at home
Zakenman thuis
Business man at home
Zakenman thuis
Plumbing company
Sanitair bedrijf
Plumbing company
Sanitair bedrijf
Christmas shop
Kerstwinkel
Christmas shop
Kerstwinkel
Lady in Garden
Dame gezellig in de tuin
As a gift...
Als geschenk...
Lady in Garden
Dame gezellig in de tuin

The Making off ... - Hoe wordt het gemaakt ...

Ideas / examples

 1. only our extensive creative imagination
 2. based on pictures you provide
 3. based on logos / activities (ex: companies, associations, ...)
 4. based on art of concept (ex: art gallery, school, wedding, ...)

Ideeën / voorbeelden

 1. enkel onze zeer uitgebreide creatieve verbeelding
 2. gebaseerd op door u aangeleverde foto's
 3. gebaseerd op logos / activiteiten (bv: bedrijven, verenigingen, ...)
 4. gebaseerd op een bepaald concept (bv: kunstgallerij, school, huwelijk, ...)
Base price: 490 € prepaid
+shipping, depending weight & country
Extras: in case you want specifics you will be informed in advance.
Basisprijs: 490 € vooruitbetaald
+verzending, afhankelijk van gewicht & land
Extra's: indien u speciale wensen hebt zal de prijs daarvan op voorhand gegeven worden.

Specifications

 • dimensions: 24x24x24cm (9.45"x9.45"x9.45")
 • electrical info: LED lights with transformer (220-240V)
 • weight: ( ±4,5kg)

Specificaties

 • afmetingen: 24x24x24cm (9.45"x9.45"x9.45")
 • elektrische info: LED lampjes met transformator (220-240V)
 • gewicht: ( ±4,5kg)

Which plexke do you want us to make for you?

Welk plexke wilt u dat we voor u maken?


Own or give this personal one of a kind mini-dream fairy-tale

Bezit of schenk dit unieke mini-droom-sprookje.